Hva skjer egentlig på fyret??

Hva skjer egentlig på fyret??

Publisert av Geir Ove Svinø den 03.07.24. Oppdatert 06.07.24.

Stiftelsen Frohavet har valgt å organisere sitt videre engasjement rundt Asenvågøy Fyrstasjon i egen komité. Fyr-komiteen ble etablert 08.04.2024 og består av følgende 4 personer. 

  • Geir Arne Asklund
  • Lise Adsen Kjelstad
  • Tor Ivar Sundseth
  • Geir Ove Svinø

Komiteen forvalter leieavtalen med Kystverket, og rapporterer direkte til styret i Stiftelsen Frohavet. 
Har du spørsmål til komiteen kan du nå oss på e-post: fyret@frohavet.no

Komiteen vil jobbe for å skape aktivitet og engasjement rundt fyret, for gjennom dette å sikre allmenhetens tilgang til fyreiendommen. Vi har tro på at aktivitet og engasjement vil redusere risikoen for privatisering av fyreiendommen. 


Oppstart

Komiteen har etter oppstart hatt samlinger på fyret for å kartlegge situasjonen, og ut fra dette laget forslag til tiltaksliste. Noen tiltak kan løses gjennom dugnad, og noen tiltak er tema for Kystverket.

Det var behov for en del rydding og vasking i fyrboligen, og 1.juni arrangerte komiteen dugnad hvor ivrige fyr-entusiaster gikk løs på oppgavene. 

12.juni ble det arrangert møte med Kystverket på fyret, og her ble både formelle og praktiske saker diskutert og avklart.

Kystverket har de siste årene gjort en rekke tekniske oppgradering i fyrboligen når det gjelder strøm, tetting av vannlekasjer og brannsikring. Komiteen opplever at det ligger godt til rette for økt aktivitet rundt fyret, og vi har fått på plass en god dialog direkte mot de hos Kystverket som er ansvarlig for Asenvågøy Fyrstasjon. 

Komiteen planlegger en dugnad mot slutten av sommeren hvor det skal utføres noe vedlikehold og maling, og selvsagt kombinert med hyggelig sosialt samvær for fyr-entusiaster. Mer informasjon kommer. 

Men før dette har vi ambisjoner om å arrangere Asen-dag!
Dato er satt til søndag 21.juli kl.12-16, og vi håper mange tar turen til Asen.
Ler mer om Asen-dagen >> HER

Mvh.
Fyr-komiteen