Bli medlem

Formål

Stiftelsen Frohavet er en ideell organisasjon med hovedmålsetting å ta vare på fortidens, nåtidens og fremtidens kystkultur.

Vi holder til i Lysøysund, ei bygd i Ørland Kommune, helt ute ved havet på Fosen.

Historie

Stiftelsen Frohavet har sitt utspring fra markedsdagene som ble arrangert i Lysøysundet for første gang i 1985.

I 1990 ble Forbundet Kysten sitt landsstevne avholdt i Lysøysundet med Kjeungen Kystlag som arrangør. Med bakgrunn i økt aktivitet og interesse ble Stiftelsen Frohavet dannet i 1991, med base i Lysøysund og som formål å vedlikeholde og utvikle kystkulturarbeidet i regionen.

Bli medlem
Bli medlem

Styret og Rådet

Styret er stiftelsens øverste ansvarlige organ, og består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. 

Rådet består av alle kapitalinnskytere, og hver enkelt innskyter i stiftelsen har 1 stemme i det årlige rådsmøtet.

En rekke privatpersoner og bedrifter er innskytere, i tillegg til de opprinnelige stifterne Kjeungen Kystlag og Bjugn Kommue.

Vi ønsker nye innskytere velkommen. Ta kontakt om dette er noe for deg.