Ole Jonny Olden style=

Ole Jonny Olden

Styreleder
Elsa Lysklætt Flønes style=

Elsa Lysklætt Flønes

Styremedlem (Rådet)
Espen Kalvå style=

Espen Kalvå

Styremedlem (Kjeungen)
Håkon Normann Rønning style=

Håkon Normann Rønning

Styremedlem (Kjeungen)
Ogne Undertun style=

Ogne Undertun

Styremedlem (Kommunen)
Kurt Sundet style=

Kurt Sundet

Varamedlem (Rådet)
Aslak Normann Vardenær style=

Aslak Normann Vardenær

Varamedlem (Kjeungen)
Finn Olav Odde style=

Finn Olav Odde

Varamedlem (Kommunen)