Bli medlem

Eventyrlig perle

Asenvågøy fyrstasjon ligger på øya Asen, ca. 9 km nordvest for Lysøysund i Ørland kommune. Fyret ble oppført i 1921 og automatisert i 1975. I tillegg til å være en stor og trygg uthavn, har stedet blitt en viktig destinasjon for opplevelse av natur og kystkultur.

På vegne av Kystverket forvalter vi fyr-eiendommen på Asen. I dette ligger ansvar for vedlikehold, samt oppgaven med å ivareta og videreutvikle allmenhetens adgang til fyreiendommen.

Fyrets rolle i dag

Asenvågøy fyrstasjon spiller også i dag en viktig rolle for sjøfarende langs kysten, og er spesielt kjent for sin lune havn og flotte utsikt. 

Legg til på gjestebrygga i vågen, og nyt dagen på fantastiske Asen :-)

Bli medlem
Bli medlem

Turmål for hele familien

Fyrstasjonen har også blitt et yndet tur-mål for familier med fritidsbåt i området. Selv om fyret ligger i Bjugn kommune, er det en like viktig destinasjon for båt-folk i Åfjord Kommune. Et besøk på Asen gir gode muligheter for naturopplevelser, piknik, bading og ikke minst opplevelse av kystkultur.

Besøk fyret!

Vi har en grunnleggende filosofi om at fyret best kan bevares gjennom bruk. Mange har derfor fått oppleve fyret fra innsiden i forbindelse med at vi arrangere dager med åpent fyr. I tillegg har vi gjort fyret tilgjengelig for utleie i perioder, slik at det er mulig å få oppleve hvordan det er å bo på et fyr ute i havgapet.

NB! Grunnet vannlekasje og vedlikeholdsbehov har vi dessverre ikke mulighet til å tilby utleie for øyeblikket.

Bli medlem
Bli medlem

Fyrstasjon

Fyrstasjonen på Asenvågøy ble opprettet i 1921, som innseilingsfyr for fiskere på veg inn fra Frohavet. Storsildfisket utenfor kysten hadde flyttet seg stadig lengre nordover, og flere fiskere enn før søkte havnene i Lysøysundet og Vallersundet. Fyret skulle også betjene skipstrafikken i den indre leia langs kysten. Fyret ble helautomatisert i 1975, noe som førte til at fyrvokteren og hans familie kunne flytte inn til fastlandet for godt.

Om Asenvågøy fyrstasjon

Mens mange fyrstasjoner langs kysten kunne være isolert i lange perioder på grunn av dårlig vær og mye sjøgang, ligger landinga til Asenvågøy fyrstasjon i en av kystens best skjermete naturhavner. Vågsøyhodet, som fyret ligger på, har navn etter vågen som skjærer seg inn i lendet, med øya Asen som levegg mot sør. Rundt vågen står fortøyingspåler og merker tett – et minne om at vågen var godt søkt i seilskutetida, mens en ventet på bør eller bedre vær.
Bli medlem