Stiftelsen Frohavet - Lysøysund Kystkultursenter er en selveiende stiftelse med kontorsted i Lysøysundet. 
(Stiftelsesregisteret)

Formål

Stiftelsens primære formål er å stå som eier av Lysøysund Kystkultursenter og vedlikeholde og utvikle kystkulturarbeidet i regionen.

Vedtektene kan du lese ved å åpne dokumentet under.